Jumat, 18 Mei 2012

Sediakan dupo :kain mori 1meterx1meter dan 1/2 meterx1/2mter.kembang kerah macan/7rupa.dupa 7 batang,minyak 7 macam atau kalau tidak ada 3 macam.
  1. wudhu dan memakai pakaian yang bersih dengan parfum minyak misik.
  2. datang ke lokasi pada tengah malam
  3. uluksalam:”Salam wahai penghulu ghaib di bumi ini.”
  4. hamparkan kain mori ukuran 1 meter.
  5. .letakan kembang,minyak ditengahnya.disudut kain dipasang dupa dan dibakar.didepan kain mori dipasang 3 batang dupa berjejer
  6. Duduk bersila dan baca niat:”Bismillaahirrohmaanirrohiim,piranti pusaka ingkang wonten ing pasarean mriki kulo suwu jemedul kanthi kersaning gusti Alloh.”
  7. .Baca amalannya:” “Sirullooh, Dzatullooh, Sifatullooh, Wujudullooh, Asmaullooh.”
  8. Dibaca berulang kali dengan fokus mata ke ombo rampe jangan terlalu kebawah atau keatas.amalan dibaca harus semakin cepat dengan niatkan agar benda segera keluar lebih bagus dipadu dengan cara menyerap energi alam seperti dalam tenaga dalam prana.visualisasikan cahaya benda masuk kedalam ombo rampe.
  9. bila terdengar banda jatuh,segera ambil dan bungkus dengan kain mori yang satu dan dekap kedada sambil baca doa nurbuwwah 7x dengan niat kunci khodam pusaka.
insya Alloh akan di upload tarik pusaka dengan ilmu syahadat langit dan asma qosam sayid maythotorun dan versi lain untuk menambah khasanah di blogger.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar